logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

Název a kód oboru: UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ 82-51-H/02
 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 

Délka a forma studia: 3roky, denní studium (po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)

  • Obor je vhodný pro chlapce a dívky.
  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.
  • Od školního roku 2016/17 bude podmínkou pro přijetí talentová zkouška (přihlášky nutné podat do 30. 11.). Důvody pro konání talentové zkoušky jsou pouze legislativní.

 


Žák získá krásné, voňavé povolání s dobrým pracovním uplatněním. Profil absolventa:

Teoretická příprava ve škole je založena na zvládnutí materiálů, technologie je obohacena dalšími předměty oproti klasickému truhlářskému oboru. Je to například výtvarná výchova, dějepis, dějiny umění a fotografování. Zvyšují se tak nároky na žáka. Odborný výcvik je zajištěn v našich dílnách v areálu školy. Dvoupodlažní dílny jsou kompletně vybaveny a umožňují nejmodernější pojetí výuky. Vzhledem k náročnosti tohoto uměleckého oboru je počet dětí ve skupině omezen na sedm žáků. Žáci pracují v odborném výcviku ve specializované odborné dílně, která je vybavena kopírovací frézkou firmy Costa. Výuka teorie i praxe je v areálu školy.  Výhodu mají žáci, kteří navštěvovali LŠU nebo výtvarné kroužky. Obor umělecký truhlář je ukončen výučním listem. Vzhledem k tomu, že je naše škola v celém regionu Krušnohoří jako jediná zaměřena na umělecké truhlářství, očekáváme velmi kvalitní uplatnění našich absolventů. 

Škola pokrývá svými absolventy velkou část podkrušnohorské oblasti mezi Děčínem a Karlovými Vary.

Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat v denním nástavbovém studiu „PODNIKÁNÍ“, které je ukončeno maturitní zkouškou. Tak je umožněno nejlepším řemeslníkům samostatné podnikání při znalostech účetnictví, administrativy, výpočetní techniky a základu práv.

Co dělá a v čem se uplatní:
Absolvent oboru umělecký truhlář se uplatní při strojní i ruční výrobě, při zhotovovoání replik nábytku a při opravách starožitného nábytku.


Součásti vzdělávacího procesu jsou:

  • exkurze do dřevozpracujících firem, muzeí, depozitářů
  • odborné veletrhy a školení, semináře
  • soutěže v oboru dřevařství a nábytkářství
  • prezentace školy
  • učební plán:

Učební plán je k nahlédnutí na vyžádání u vedení školy.​