logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru ČALOUNÍK

Název a kód oboru: ČALOUNÍK   33-59-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3roky, denní studium(po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)
  • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.

 


Obor čalouník nabízí poměrně široké uplatnění v podnikatelské sféře! Obor čalouník, čalounice patří mezi zaměstnavateli k nejvyhledávanějším. Současná nabídka našich absolventů nestačí zdaleka pokrýt zájem organizací a soukromých podnikatelů.


 

Profil absolventa:
Teoretická příprava ve škole je především zaměřena  na zvládnutí předmětů technologie, materiálů, výrobního zařízení a odborného kreslení. Výuka je neustále obohacována nejnovějšími poznatky z oboru. Čalounické dílny jsou umístěny v areálu dílen truhlářských. Tím se obě profese vhodně doplňují a vyhoví tak lépe veřejnosti i organizacím, pro které naši žáci provádějí čalounění nebo opravy nábytku. Z těchto různorodých zakázek zůstává i slušná odměna žákům za produktivní práci.

Škola je členem Společenstva čalouníků a dekoratérů odkud čerpá své kontakty i nejnovější teoretické poznatky a materiály.

Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat v denním nástavbovém studiu „PODNIKÁNÍ“, které je ukončeno maturitní zkouškou. Tak je umožněno nejlepším absolventům samostatné podnikání při znalostech účetnictví, administrativy, výpočetní techniky a základu práv.

Co dělá a včem se uplatní:
Vyrábí a opravuje čalouněný nábytek, pracuje v automobilovém průmyslu, obnovuje a vyrábí čalounění, dekorace, obnovuje historický čalouněný nábytek.