logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru TRUHLÁŘ

Název a kód oboru: TRUHLÁŘ      33-56-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3roky, denní studium (po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)

  • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.

 


 Žák získá velmi dobré pracovní uplatnění jako zaměstnanec i podnikatel.Profil absolventa:
Teoretická příprava ve škole je založena na zvládnutí materiálů, technologie a je neustále obohacována o nejnovější poznatky z oboru. Odborný výcvik, který se s teorií po týdnu střídá, je zajištěn v našich dílnách v areálu školy. Dvoupodlažní dílny jsou kompletně, špičkově vybaveny a umožňují nejmodernější technologii výroby nábytku, čímž zajišťují vysokou úroveň výuky. Žáci vyšších ročníků vyrábějí na zakázku pro veřejnost a organizace. Toto pedagogicky náročné propojení praxe s požadavky trhu zajišťuje žádanou kvalitu absolventů, která se setkává s velkým zájmem zaměstnavatelů o naše žáky. Ti jsou schopni zastávat pozice zaměstnanců ve velkých, středních i malých firmách. Týdenní stáže žáků oboru truhlář v SRN umožní i získání zahraničních zkušeností. Certifikáty jsou uznávány na obou stranách hranice. 

Pro nejlepší absolventy učebního oboru je připraveno denní nástavbové studium "PODNIKÁNÍ", které je ukončeno maturitní zkouškou. To tak umožní nejlepším řemeslníkům samostatné podnikání při znalostech účetnictví, administrativy, výpočetní techniky a základů práv. Dalším způsobem jak získat maturitu je studium maturitního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (nástupem do 3. ročníku) - otevíráme jen v případě většího zájmu absolventů učebního oboru.

Škola pokrývá svými absolventy velkou část podkrušnohorské oblasti mezi Děčínem a Karlovými Vary.

Co dělá a v čem se uplatní:
Úkolem truhláře je výroba a opravy nábytku a dalších výrobků zhotovených převážně ze dřeva.

 
Součásti vzdělávacího procesu:

  • exkurze do dřevozpracujících firem
  • odborné veletrhy a školení
  • soutěže v oboru dřevařství a nábytkářství
  • prezentace školy
  • učební plán:

Učební plán je k nahlédnutí na vyžádání u vedení školy.​