logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Projekty a partnerství

EUROREGION Krušnohoří - Cíl 3 "Žáci uchovávají tradiční řemesla"

Projekt byl podpořen z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím programu Cíl3/Ziel3 Euroregionu Krušnohoří a z vedlejší činnosti naší školy. Učitelé a žáci během jednoho roku projektu připravili ukázky dobových řemeslných činností, doprovodili je historickými souvislostmi, technologickou dokumentací a fotogalerií. K těmto výrobkům pořídili výukový materiál v česko-německé verzi. Truhláři vytvořili sekretář zdobený původní technikou chebské intarzie, aranžérky se věnovali tradiční velikonoční výzdobě v Krušnohoří. Krejčí připravili kolekci historických kabelek a výrobků z modrotisku. Čalouníci restaurovali historické pohovky tradičními řemeslnými technikami. Kadeřnice nám připomněli původní vlásenkářskou výrobu paruk i dobové kadeřnické pomůcky.
Všechny ukázkové výrobky se staly unikátními učebními pomůckami pro nás i naše německé partnery v SWA Chemnitz a Sörzig, u kterých žáci pobývali na dvou týdenních stážích. Projekt byl slavnostně uzavřen dne 15. 1. 2010 vernisáží v Radničním sklípku v Litvínově, na které se vytvořená díla představila veřejnosti. Realizace: 2009/2010.


EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ - Cíl 3 "Pokračování v tradicích- Německo-česká truhlářská dílna"

Projekt byl podpořen z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím programu Cíl3/Ziel3 Euroregionu Krušnohoří a z vedlejší činnosti naší školy. V této aktivitě, která se prolínala s projektem „Žáci uchovávají tradiční řemesla", byla škola jedním ze tří partnerů německé škole SWA. Záměrem bylo přenesení tradičních truhlářských řemeslných technik do výuky ve školách a spolcích. Naši žáci a učitelé oboru umělecký truhlář si prohloubili během pobytu v Muldentalerském spolku intarzií v saském Sörzig své dovednosti a poznali truhlářskou výrobu ve Středním Sasku. V rámci projektu se uskutečnily také tři jednodenní výměnné truhlářské workshopy. Výsledky svého umění představili žáci na výstavách v ČR, Sasku a Rakousku. Realizace:2010.

Cíl 3 – projekt z fondu malých projektů – „15 let s Euroregionem Krušnohoří"

Projekt shrnul patnáctileté období vzájemné spolupráce tří subjektů – SOŠ, Litvínov-Hamr, Euroregion Krušnohoří a SWA Chemnitz. V průběhu spolupráce se na některých projektech spolupodílela i Charita Most. Kromě bilancování a propagace úspěšné spolupráce na sedmi realizovaných společných projektech proběhla výměna žáků SOŠ, Litvínov-Hamr obor Grafický design a SWA Chemnitz obor multimédia. V rámci této výměny žáci připravili návrhy pozvánek a plakátů na závěrečné výstavy. Žáci oboru multimédia z Chemnitz uplatnili své zkušenosti při přípravě souboru fotodokumentace tiskem i na CD.

Žáci obou škol navštívili Design Block Praha – výstavu tematicky zaměřenou pro obor Grafický design. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla akce „Světelný design". Dvoudenní workshop žáků i učitelů obou škol a odborníků. Zkušení lektoři předvedli praktické využití světla ve vazbě na design, prostorové využití v divadle. Při noční procházce Mostem předvedli nasvícení prostoru a světelné efekty v městské zástavbě.

Celý projekt byl zakončen v listopadu výstavami v Litvínově a v Sörnzig. Výstavy poskytly průřez spolupráce všech subjektů.

KEA

V rámci partnerství naší školy se Saskem a Bulharskem v třístranném projektu EU-ESF se vystřídalo několik desítek mladých lidí v partnerských zemích na odborných stážích. Ve spolupráci s úřady práce a hospodářskými komorami partnerských zemí si zvýšili svoje odborné, jazykové i sociální kompetence mladí lidé, kteří hledají po ukončení školy své první pracovní uplatnění. Realizace: září 2009 až červen 2012.

SROP

Pořídili jsme číslicově řízenou truhlářskou frézku a modernizovali dvě počítačové učebny. Zorganizovali jsme kurzy informatiky pro dospělé a školení pro truhlářské organizace. Realizace: 2006.

KVALITA 1

Projektu NÚOV pro jednotné zadání závěrečných zkoušek učebních oborů. Pro obor umělecký truhlář jsme jednou ze tří řešitelských škol, které jednotné zadání pro ostatní školy připravily. V oboru krejčí jsme pracovali jako ověřovatelé. Nejzodpovědnější úkol připadl naší škole v oboru truhlář. Tým našich učitelů je jak garantem, tak i gestorem za celou ČR. Se třemi dalšími školami jsme vytvořili zásobník otázek, na celostátním námi organizovaném semináři jsme témata všem školám v ČR prezentovali a následně vyhodnotili celé závěrečné zkoušky monitorovací zprávou pro NÚOV. Realizace: ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009.

UNIV 2 Kraje

„Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým". Vytvořili jsme vzdělávací programy /v naší škole kadeřník a truhlář - úplné i dílčí kvalifikace/ pro uznávání vzdělávaní a jeho dosažení. Výuku dospělých v programech kadeřník a truhlář jsme v praxi ověřili. V Ústeckém kraji vzniklo s naší účastí Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Na akreditaci modulů po uznání kvalifikací jednotlivými ministerstvy jsme připraveni. V rámci navazujícího projektu UNIV 2 KRAJE vytvoří škola vzdělávací programy v oborech aranžér (název Kreativní ateliér), tesař  (název Tesař) a čalouník (název Kreativní čalounění). Dne 23. 3. 2011 převzalo certifikáty o absolvování modulu Tesař prvních 7 absolventů.

Tesař - Univ 2 kraje
Tesař - Univ 2 kraje
Tesař - Univ 2 kraje
Tesař - Univ 2 kraje
Tesař - Univ 2 kraje
Tesař - Univ 2 kraje
Tesař - Univ 2 kraje
Tesař - Univ 2 kraje

NSK

„Národní soustava kvalifikací". Tvorba vzdělávacích standardů pracovníky NÚOV. Naše škola je díky zkušenostem zvolena pro obory aranžér, truhlář, čalouník, krejčí a kadeřník za oponenta. Týmy naší školy pracovali na hodnocení a doplnění standardů.

Leonardo „Res integra"

Pro příjemce v Holandsku jsme byli spolu se školami v Anglii, Řecku a Dánsku partnery v hledání cest k omezení předčasných odchodů žáků ze škol a záškoláctví. Spolupráce spočívala ve vzájemných návštěvách partnerských škol a předávání zkušeností.

 

INTERREG IIIA „Kreativní dílna"

Zrcadlový projekt ve spolupráci se školou SWA Chemnitz. Výměnné stáže oborů truhlář, umělecký truhlář, krejčí, čalouník a aranžér. Práce s nejrůznějšími materiály, výstavy prací, mezinárodní semináře.  Realizace: 2007/2008.

     

Interreg IIIA „SPOLU V EVROPĚ" 

Jako partner Charity Most jsme uspořádali v květnu 2008 výstavu tvorby žáků naší školy v Oseckém klášteře a v červnu v Městské knihovně v Mostě.

 

Projekt společného partnerství při obnově: „TESAŘOVA STEZKA" 

Naši žáci oboru truhlář pomáhali v roli partnerské školy při obnově naučné Tesařovy stezky.Partnerství tvořily a tvoří Střední škola EDUCHEM a Města Litvínov a Meziboří. Postupně dochází k obnově informačních tabulí a laviček naučné stezky. Projekt pokračuje.

 

Leonardo „NA ZKUŠENOU! – Posílení kompetencí žáků během výuky uměleckých řemesel v zahraničí"

Zahraniční stáž žáků oborů umělecký truhlář a kadeřník v Německu.

Stážím předcházela týdenní motivační příprava v naší škole.

Stáž kadeřníků v Augsburgu byla dvoutýdenní. Předmětem jejich činností byly odborné práce v kadeřnických provozovnách.

Umělečtí truhláři svou dvoutýdenní stáž absolvovali v Muldentalerském spolku intarzií v Sörnzig. Realizace: podzim 2011.

 

  • Leonardo
   Leonardo
   Leonardo
   Leonardo
   Leonardo
   Leonardo
   Leonardo
   Leonardo

Kariérové poradenství v praxi

Čtěte více

REGION - Projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji CZ.1.07/1.1.00/08.0036

Čtěte více