logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Technologie ve výuce

Užité technologie:

  • www.1url.cz - zkracuje internetové adresy.
  • QR čtečka pro mobilní zařízení - umožní rychle získat odkaz do mobilního zařízení.
  • Google Forms - pro vytvoření kvízu s automatickým vyhodnocením odpovědí.
  • www.mentimeter.com - pro získání anonymních názorů žáků na průběh.

Ukázka je zpracována na tema "Paměťová média", určeno žákům maturitního studia Grafický design.

 Popis aktivity

Aktivita spočívá v rozmístění QR kódu po třídě a zprácování studenty pomocí mobilního zařízení. QR kódy nesou odkazy na internetové stránky k získání odpovědi. Pro případ chyby načtení QR kódu jsou doplněny o zkrácené URL adresy. Žáci jsou ve skupinách po dvou a každá skupina má alespoň jeden mobilní přístroj s QR čtečkou. Pokud má skupina dvě zařízení, je možné rovnou získané odpovědi odesílat pomocí Google formuláře viz. odkaz soubor č. 2. Pokud tomu tak není, použijí přiložený "Pracovní list" (soubor č. 2) a po ukončení aktivity musí přepsat výsledky do Google formuláře.

Alternativa aktivity bez mobilních zařízení. Každý žák hledá odpovědi samostatně na pc a přímo v Google formuláři odesílá výsledky. Odkaz na tuto verzi je rovněž v souboru č. 2.

Google formulář je služba zdarma. Umožňuje vytvoření tabulky s dosaženými výsledky, kterou lze uložit přímo ve formátu Excel (xlsx). Formulář při zapnutí do režimu "Kvíz", provede vyhodnocení odeslaných dat žáky. Ti můžou získat zpětnou vazbu se správnými odpověďmi. Zobrazení výsledků může/nemusí učitel nastavit.

Mentimeter je služba zdarma, která umožní v režimu "Word Cloud" anonymní hodnocení aktivity. V případě pozitivního hodnocení bylo možno odpovědet dvěma dialogy a to známkováním (1-5) a slovním vyjádřením. Při negativním již jen jeden dialog - slovní vyjádření. Mentimeter umožňuje výsledky sdílet pomocí odkazu nebo je exportovat do formátu PNG. Při exportu do PNG se objevil drobný nedostatek s českými znaky viz. prezentace.

Po ukončení a vyhodnocení celé hodiny a ukončení práce s výsledky v Google formuláři je třeba výsledky jedním klikem vymazat a připravit formulář pro znovupoužití.

1) Prezentace aktivity (pptx) - kompletní prezentace aktivity vč. videa práce žáků ve třídě

2) Podklady s otázkami a QR (pdf)

3) Třída PG1 - výsledky z Google Forms  (xlsx)

4) Třída PG2 - výsledky z Google Forms  (xlsx)