logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Literatura na DEU

Tučně označené knihy jsou zásádní a pomůžou vám ve studiu.
Na konci řádku je kód označujíci umístění knihy (ŠK= školní knihovna, KM= knihovna Most, KK= Kotyková).

Černá, Marie.: Dějiny výtvarného umění. Praha, Idea servis 2008 ŠK
Dlabal, Stanislav.: Nábytkové umění, vybrané kapitoly z historie. Grada 2000 ŠK
Herout, Jaroslav.: Slabikář návštěvníků památek. Tvorba 1994 ŠK
Šamšula Pavel, Adamec Jaromír.: Průvodce výtvarným uměním I-V. Práce 1994 ŠK
Kolesár, Zdeno.: Kapitoly z dějin designu. Praha, VŠUP 2004 ŠK
Mráz, Bohumil.: Dějiny výtvarné kultury 1- 4. Praha, Idea servis 2002 ŠK
Toner, Milan.: Encyklopedie nábytku. Praha, Datel 1993 ŠK
Duby, Georges.: Umění a společnost ve středověku. Paseka 2002 KK
Odehnalová, Alena.: Vybrané kapitoly z dějin kultury. Praha 2004 KM
Gombrich, Ernst.: Příběh umění. Argo 2006 KM
Mikš, František.: Gombrich Tajemství obrazu a jazyk umění.Barrister Principal. Brno 2008 KK,KM
Diviš, Miroslav.: Nástin vývoje architektury v českých zemích. KK
Koch, Wilfried.: Evropská architektura. Universum 2009 ŠK
Ruhrberg a kol.: Umění 20. století. Taschen ŠK
Encyklopedie Larousse
Umění pravěku a starověku. Praha, Odeon 1967 KM
Umění středověku. Praha, Odeon 1967 KM
Umění renesance a baroku. Praha, Odeon 1967 KM
Umění nové doby. Praha, Odeon 1967 KM
Blažíček, O. J.-Kropáček, J.: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991. KM
Pijoan, J. (ed.): Dějiny umění I.-X.. Praha 2001 KM

Staré řecké báje a pověsti
Starý a Nový zákon

Také je možné si v učebně DEU prohlédnout katalogy a pozvánky z výstav.