logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Režim naší školy od 24. května 2021

Vážení rodiče, vážení žáci

vláda naší republiky rozhodla o opětovném prezenčním návratu žáků do škol. Od pondělí 24. května 2021 bude režim naší školy následující: ve dnech 24. - 25. května 2021 zůstává pro teoretické vyučování včetně předmětu PCV u tříd 1GD, 2GD a 3PG režim distanční výuky. Předmět Odborný výcvik bude ve škole na svých dílnách a provozovnách vyučován prezenčně beze změny. Již nebudou probíhat žádné individuální skupinové konzultace. 

Od středy 26. května 2021 bude realizována prezenční výuka v rámci teoretického i praktického vyučování v plném rozsahu, s výjimkou třídy 1GD, která koná klauzurní zkoušku. K tomuto návratu se váže i povinnost testování žáků a zamestnanců SINGCLEAN testy, přičemž odborný výcvik bude otestován v pondělí 24. 5. 2021 na příslušném pracovišti, ostatní ve středu 26. 5. 2021 a to ve třídách v rámci první vyučovací hodiny  vyučujícím, který tuto hodinu má ve svém rozvrhu. Třída 1GD bude testována až dne 27. 5. 2021. Žák, který bude chybět na testování (pozdější příchod do školy, absence) musí být dotestován při jeho opětovném příchodu do školy. 

Žáka lze pustit na vzdělávání za těchto konkrétních podmínek: a) žák prokáže, že nejdéle před 7 dny absolvoval PCR test s negativním výsledkem, b) žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test a má potvrzení od certifikovaného testovacího centra, c) žák má vystaven certifikát MZD o prodělaném očkování proti COVID, d) žák má od lékaře potvrzení o prodělaném COVID a je v ochranné lhůtě 90ti dnů (tj. 24. 5. 2021 nebude toto potvrzení starší než 24. 2. 2021), e) žák podstoupí preventivní antigenní test ve škole - pokud žák odmítne testování, pohlíží se na něj jako na nemocného bez nároku na distanční formu vzdělávání, f) žák prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Zde přikládáme odkaz na instruktážní video testování SINGCLEAN testy: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy