logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Režim naší školy od 26. dubna 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

od pondělí 26. dubna 2021 bude režim školy vypadavat následovně: odborný výcvik u všech ročníků učebních oborů a praktická cvičení u žáků oboru grafický design bude probíhat PREZENČNĚ POVINNĚ DLE ROZVRHU. Dále bude všem žákům v teorii umožněna individuální skupinová konzultace v počtu max. 6 žáků v jedné skupině s dobrovolnou účastí. Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávněni se ubytovat na internátě.

Osobní účast na praktickém vyučování nebo na konzultaci je podmíněna povinným TESTOVÁNÍM (a to 2x týdně před zahájením výuky neinvazivními antigenními testy tzv. samoodběrem za dodržování mimořádných opatření a hygienických standardů). Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID - 19. Testování se dále neprovádí u osob, které absolvovaly ( a řádně tuto skutečnost škole doložily) z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Testování se také neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů. 

 informace pro rodiče

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy