logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Informace k organizaci vyučování od 7. 12. 2020

Vážení žáci a rodiče,

od 7. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků tříd 4PG, 2N a 3. ročníků učebních oborů a to ve všech jejich předmětech dle stávajícího rozvrhu. Nadále se budou prezenčně vzdělávat i žáci oboru Grafický design v předmětu Praktické cvičení a žáci všech ročníků v předmětu Odborný výcvik. Ti žáci, kteří nemohou docházet na odborný výcvik ke smluvnímu partnerovi budou i nadále v režimu distančního vzdělávání. Výuka ostatních ročníků bude probíhat v rotační prezenční výuce opět ve všech předmětech dle stávajícího rozvrhu (tzn. celé třídy se budou střídat po týdnech 7.-11.12., 14.-18.12, 21.-22.12.) a to dle rozpisu uvedeného v příloze tohoto článku. Rozpis jasně označuje třídy, které budou v daném týdnu na prezeční výuce (teorie a praxe) a které zůstanou v distančním režimu. 

Stále platí přísné dodržování hygienických podmínek: hygiena rukou i prostor, dodržování rozestupů, pravidelné větrání a povinnost žáků i zaměstnanců nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Umožněno je stravování žáků i zaměstnanců ve školní jídelně (obědy si žáci musí sami dopředu přihlásit), školní bufet je v provozu.

Ing. Jitka Francírková

Rozpis tříd