logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

níže vám v bodech sděluji informace týkající se provozu školy od 18. 11. 2020 tak, jak o nich rozhodlo MŠMT a MZ včera, dne 11. 11. 2020.

 

1.) Veškeré nastavené postupy distančního vzdělávání zůstávají v platnosti.

2.) Od 18. 11. jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagog). 

3.) O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

4.) Ředitelka školy rozhodla tak, že prezenční individuální konzultace v SOŠ, Litvínov-Hamr budou určeny pouze žákům, kteří mají problémy technického rázu při distanční výuce, tzn. problémy s připojením, odevzdáváním úkolů.

5.) Prezenční individuální konzultace nejsou určeny žákům, kteří nespolupracují nebo spolupracujícím žákům jako doplněk distančního vzdělávání! Cílem je nezahltit žáky hromadnými konzultacemi a tříštit tak síly v zájmu jednotlivce na úkor celé skupiny žáků. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy