logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Rožnov 2015

Rožnov
Rožnov

Koncem října odjela skupina žáků oboru umělecký truhlář do Valašského muzea v Rožnově. Zde, pod vedením odborníka na konzervaci a restaurování nábytku Luďka Dvořáka, vyrobili truhlu, která měla být co nejvíce podobná originálu z 2. poloviny 19. století. A stejně jako v té době museli žáci opracovat povrch dřeva ručním hoblováním a řezáním včetně konstrukčních spojů.

Přímo v Rožnově zhotovili korpus truhly se schránkou na dokumenty. Úplné dokončení probíhá již ve školních dílnách pod dohledem našich učitelů odborného výcviku. A ne jenom prací živ je člověk. Celá skupina si během svého pobytu prohlédla konzervátorsko- restaurátorské pracoviště s depozitáři a krásnou přírodu na Pustevnách. Na závěr celého pobytu vyjádřil Luděk Dvořák svou radost z toho, že měli žáci zájem naučit se něco nového ze zapomenutého řemesla našich předků. Tento velmi přínosný pobyt připravil pro žáky vedoucí učitel Bc. Miroslav Findeis.