logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Volby do školské rady

Vážení rodiče a zletilí žáci naší školy,

na základě zákona č. 561/2004 Sb., z pověření zřizovatele a podle volebního řádu Školské rady ze dne 11. 7. 2012 vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo voleb do školské rady SOŠ Litvínov- Hamr.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Školská rada bude šestičlenná (2 zástupci pedagogických pracovníků, 2 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 2 zástupci zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků). Funkční období je tříleté a členství je čestnou funkcí.

Ve lhůtě do 3. 11. 2014 podávejte návrhy kandidátů (jedno jméno rodiče nezletilého žáka nebo jméno zletilého žáka) v zalepené obálce do sekretariátu školy. Volební listiny budou zveřejněny 4. 11. 2014. Druhé kolo voleb z navržených kandidátů se bude konat v rámci informační schůzky pro rodiče dne 19. 11. 2014 od 14.00 hodin ve sborovně školy.