logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Dobrý list komory 2024

Dobrý list komory byl ve středu dne 26. června 2024 předáván absolventům středních škol a gymnázií (za Střední odbornou školu Litvínov - Hamr byla vyznamenána absolventka oboru Grafický design Rozálie Janáčková) a ve čtvrtek dne 27. června 2024 pak absolventům středních odborných škol - uznávaný tovaryš řemesla (za Střední odbornou školu Litvínov - Hamr byli vyznamenáni: absolvent učebního oboru Dámská krejčí Marek Holub, absolvent učebního oboru Umělecký truhlář Lukáš Jurček, absolventka učebního oboru Kadeřník Ráchel Neckářová, absolventka učebního oboru Čalouník Barbora Šebestová). Obě tyto významné akce se konaly v obřadní síni Magistrátu města Mostu. Je nám velkou ctí, že naši absolventi obdrželi tento dokument hospodářské komory vypovídající o kvalitě pracovníka prvně vstupujícího na trh práce a potvrzující jeho znalosti a dovednosti a to na základě splnění hodnotících kritérií. Všem vyznamenaným srdečně gratulujeme a přejeme tímto mnoho štěstí a úspěchů na jejich další cestě životem. 

fotodokumentace 1: zde

fotodokumentace 2: zde

fotodokumentace 3: zde

fotodokumentace 4: zde

fotodokumentace 5: zde