logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Slavnostní předávání výučních listů 2024

V úterý dne 25. června 2024 byly slavnostně předávány výuční listy absolventům učebních oborů: Aranžér a Umělecký truhlář (třídní učitelka Bc. Pavla Klímová), Čalouník a Dámská krejčí (třídní učitelka Mgr. Šárka Fléglová), Kadeřník (třídní učitelka Mgr. Monika Špirochová), Prodavač (třídní učitelka Mgr. Pavla Zdeňková) a Truhlář (třídní učitel Mgr. Rostislav Pric) v překrásných prostorách atria naší školy za účasti paní ředitelky Ing. Jitky Francírkové, zástupkyně pro praktické vyučování Ing. Světluše Lavičkové, zástupkyně pro teoretické vyučování Ing. Libuše Pištěkové a zákonných zástupců absolventů Střední odborné školy Litvínov - Hamr. Věříme, že tímto způsobem jsme se se svými absolventy důstojně rozloučili a v dalších školních letech budeme v této slavnostní příležitosti pokračovat. 

fotodokumentace 1: zde

fotodokumentace 2: zde

fotodokumentace 3: zde

fotodokumentace 4: zde

fotodokumentace 5: zde

fotodokumentace 6: zde

fotodokumentace 7: zde