logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2024

V pondělí dne 10. června 2024 byla slavnostně předávána maturitní vysvědčení absolventům oboru Grafický design (třídní učitelka MgA. Kateřina Kotyková) a oboru Podnikání (třídní učitelka Ing. Hana Králová) v překrásných prostorách valdštejnského zámku v Litvínově za účasti paní ředitelky Ing. Jitky Francírkové, zástupkyně pro praktické vyučování Ing. Světluše Lavičkové, zástupkyně pro teoretické vyučování Ing. Libuše Pištěkové a zákonných zástupců absolventů Střední odborné školy Litvínov - Hamr. Věříme, že tímto způsobem jsme se se svými absolventy důstojně rozloučili a v dalších školních letech budeme v této slavnostní příležitosti pokračovat. 

fotodokumentace 1: zde

fotodokumentace 2: zde