logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

projekt s názvem "Poznej Ústecký kraj"

Žáci prvního ročníku oboru podnikání se ve čtvrtek 22. února 2024 účastnili projektu Poznej Ústecký kraj na Krajském úřadě ÚK v Ústí nad Labem, pod záštitou hejtmana Ing. Jana Schillera. Žáci se dozvěděli, jak funguje KÚ, jaké kompetence má hejtman, kam náš kraj směřuje a co nás v budoucnu čeká. Součástí návštěvy byla prohlídka sálů a místností, kam se většinou návštěvník nedostane. Ukázali jim hlavní jednací sál, pracovnu hejtmana, zasedací místnost Rady ÚK. Během návštěvy proběhla diskuze žáků s nejvyššími představiteli kraje a KÚ s Mgr. Nikolou Jahodovou Rennerovou, zástupkyní ředitele Krajského úřadu ÚK, dále s Ing. Mgr. Janou Dvořákovou z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. K diskuzi se připojila i radní pro školství, mládež a sport Ing. Jindra Zalabáková. V pracovně hejtmana si prohlédli a vyzkoušeli Hejtmanský řetěz vyrobený ze stříbra. Po celou čas návštěvy nás provázela Ing. Pavlína Pánková z oddělení vnějších vztahů. Pro žáky byla tato návštěva nevšedním zážitkem.

fotodokumentace: 

foto 1: zde

foto 2: zde

foto 3: zde

foto 4: zde

fot 5: zde