logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

projekt EVVO - "Naše škola - naše zahrada"

Projekt byl realizován ve dvou etapách.

I. Etapa: V květnu se zapojili žáci prvních ročníků školního roku 2022/2023 v rámci předmětu Ekologie do projektu „Naše škola – naše zahrada“. Jejich úkolem bylo vytvořit ve skupinách několik návrhů. Nejprve graficky znázornit rozmístění rostlin, a dále, vybrat vhodné rostliny, kterými se osadily dva školní záhony v duchu tématu „Jaro v zahradě“. Z návrhů byly vybrány dva vítězné a podle nich se na podzim uskutečnila realizace. Dalším úkolem v této první etapě, bylo vyčistit školní záhony a připravit je pro podzimní revitalizaci. Pro plánované osázení školního hřiště vyplynula žákům možnost vytvořit další návrhy pro akci osázení školního hřiště dřevinami. Žáci museli vyhledat informace o vhodných dřevinách, či vhodných keřovinách, kterými by vytvořili pomyslnou ochrannou zeď po obvodu školního hřiště. Vlastním propočtem délky obvodu hřiště a získanými informacemi ohledně sázení dřevin a keřů, zpracovali návrhy, které se opět vyhodnocovali. Vítězný návrh posloužil k realizaci ve druhé etapě tohoto projektu, a to v období od září do listopadu 2023.

II. Etapa: V září se do projektu zapojili noví žáci prvních ročníků školního roku 2023/2024. Na základě zpracovaných návrhů z června 2023 bylo zakoupeno plánované množství cibulovin a žáci se postupně zapojovali do osazování trvalek a finálních úprav záhonů. V říjnu byly zakoupeny keře, které byly navrženy v předešlém školním roce. Žáci s asistencí svých pedagogů realizovali sázení těchto rostlin, v souladu se zpracovaným návrhem. Vysadilo se 25ks rostlin – keřů Habr. Nad rámec plánu byly Habry opatřeny dřevěnými podpěrami a omotány pletivem, aby nedošlo k jejich poškození ve smyslu polámání či okusem zvěře. Na tomto jsme spolupracovali s žáky truhlářských oborů.

Realizace I. etapy probíhala ve školním roce 2022/2023. Podíleli se na ní žáci prvních ročníků, což bylo 177 žáků. Projekt pak volně navazoval na druhou etapu, kdy se zapojilo cca 182 žáků nových prvních ročníků školního roku 2023/2024. Veškeré aktivity ve smyslu tvorby a úprav zázemí školy se účastnili žáci pod dohledem vyučujících v rámci předmětu Ekologie. Kvalitativní a kvantitativní výstupy: Splněním plánu z pohledu nastavení rozsahu ve smyslu tvorby a úprav zázemí školy vzniklo revitalizací dvou školních záhonů v atriu nově vybudované enviromentální zázemí, které bude žákům k dispozici coby přírodní učebna. Stejně tak i nově vzniklý živý plot kolem školního hřiště je pro žáky inspirativní pomůckou ve výuce předmětu Ekologie. Škola tím získala dva obnovené školní záhony v duchu „Naše škola – naše zahrada“ a školní hřiště svým novým živým plotem lépe zapadá do přírodního rázu parkové části okolí školy.

Přínos projektu pro cílové skupiny:  Žáci si aktivitami v projektu osvojili činnosti v rámci enviromentální výchovy. Své poznatky a zkušenosti mohou dále uplatnit při výuce předmětu Ekologie, ale také se mohou promítnout do dalších vzdělávacích oblastí. Dalším přínosem je vybudování vlastního pozitivního vztahu k přírodě a pochopení ekologických principů. Při realizaci žáci rozvíjeli samostatnost, ale i kolektivní spolupráci. Kromě enviromentálních aspektů se žáci lépe poznali a sblížili. Výstup tohoto projektu je vnímán velmi pozitivně mezi žáky i vyučujícími učiteli.

Celkové zhodnocení projektu:  Realizace projektu byla splněna z pohledu nastavení celého rozsahu a v souladu s navrhovaným postupem realizace. Zapojili se všechny plánované cílové skupiny i s pedagogickým doprovodem. Revitalizace naší školní zahrady a školního hřiště má jednoznačně enviromentální dopad pro naše žáky i vyučující.

foto 1: zde

foto 2: zde

foto 3: zde

foto 4: zde

foto 5: zde

foto 6: zde

foto 7: zde

foto 8: zde

foto 9: zde

foto10: zde

foto 11: zde

foto 12: zde

foto 13: zde