logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Projektový den 2023

Dne 25.10.2023 se třídy v teoretickém vyučování účastnily projektového dne s názvem "Mysli globálně, jednej lokálně ". Hlavním tématem bylo třídění odpadů. Žáci si ověřili znalosti v této problematice, pracovalo se i na úkolech o globálním oteplování, o skleníkových plynech a dalších ekologických tématech.
Práce na úkolech, výzdoba třídy, praktický úkol o třídění odpadu byly součástí bodového hodnocení, které nakonec určilo vítěze.
1. místo 2A+2U
2. místo 1N
3. místo 2D+3D
Sladká odměna v podobě dortu čekala na nejlépe umístěné třídy. Všichni účastnici pak obdrželi malou sladkou odměnu za snahu.

Putovní pohár, bude označen vítěznou třídou 2A + 2U a bude vystaven ve škole.

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde