logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Stáž na Slovensku - podzim 2023

 Vážení učitelé, zákonní zástupci a žáci

I v letošním školní roce 2023/2024 byli žáci naší školy zapojeni do projektu Erasmus – krátkodobé stáže v odborném vzdělávání. Projekt je financovaný z programu Evropské unie, který si svou filozofii staví na vzájemné kooperaci a mezinárodní komunikaci.
Konkrétně se jednalo o sedm žáků oboru kadeřník a sedm žáků truhlářských oborů vybraných s ohledem na jejich dosavadní výborné vzdělávací výsledky. Žáci získali jedinečnou šanci rozšířit si své dovednosti a vědomosti v rámci daného učebního oboru a to s žáky ze Spojené školy, Žilina – Bytčica (obor kadeřník) a s žáky ze SOŠ drevárenská a stavebná, Krásno nad Kysucou (truhlářské obory).
Zatímco se žáci oboru kadeřník věnovali tématice glamour colorace s konečnou vlasovou úpravou a denním líčením, žáci truhlářských oborů získávali potřebné dovednosti při zakázkové výrobě dveří z masivního dřeva. V obou případech byli žáci obohaceni o nové technologické postupy, netradiční technologické vybavení a specifické dovednosti. V neposlední řadě se žáci seznámili s odlišnou národností a kulturou, poznali jiné prostředí, přírodu a historii kraje Juraje Jánošíka.
Za hlavní přínos této odborné čtrnáctidenní stáže lze bezesporu považovat uplatnění získaných poznatků v praxi a propojení vzájemných zkušeností.
Každý žák po absolvování této zahraniční stáže obdrží EUROPASS – dokument o absolvování stáže a získaných odborných dovednostech, díky kterému rozšíří své portfolio = svou vizitku pro budoucího zaměstnavatele.
Následně své nové poznatky v nejbližší době po svém návratu předají žáci svým spolužákům prostřednictvím odborných besed, eventuálně v rámci náplně třídnických hodin.
Výše uvedená odborná zahraniční stáž netradičním způsobem edukace a kooperace výraznou měrou přispívá k motivaci žáků, nezastupitelně obohacuje jejich dosavadní dovednosti a vědomosti.
Závěrem dovolte poděkovat žákům za příkladnou reprezentaci naší školy a jejich učitelům za řádný pedagogický dozor.
Vedení všech tří partnerských škol se vzájemně ujistilo o další pokračování v přínosné spolupráci, na což se již nyní těšíme.

foto č. 1: zde 

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

foro č. 5: zde

foto č. 6: zde