logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Stáž žáků na Slovensku 2023

I v letošním roce se povedlo z prostředků Evropské unie financovat krátkodobou stáž našich žáků SOŠ, Litvínov - Hamr v rámci projektu Erasmus+. Partnerskými školami byly již tradičně SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a Spojená škola Žilina.

Do projektu se zapojili žáci oborů truhlář, umělecký truhlář a řezbář a kadeřník. Truhláři se spolužáky ze Slovenska vyráběli interiérové dveře. "Práce se klukům natolik povedla, že dveře využije škola z Krásna nad Kysucou ve svých prostorech, které právě procházejí rekonstrukcí. Z takové práce a praktického využití výsledku máme upřímnou radost," uvedl vedoucí učitel odborného výcviku Bc. Miroslav Findeis, který celou výpravu vedl. 

Žáci oboru kadeřník se zdokonalovali v barvení vlasů a účesové tvorbě. "Opět jsme získali nové zkušenosti, vyměnili si se svými kolegy poznatky," uvádí učitelka odborného výcviku Barbora Botošová.

Nedílnou součástí programu žáků je i poznávání okolí, místní přírody, historie. V doprovodu starostlivých hostitelů studenti podnikli výlety do okolí Terchové, kde byli ubytováni, konkrétně poznali Jánošíkovy diery, Šútovský vodopád a další významná místa v okolí. 

Nezbývá než se těšit na další spolupráci se slovenskými přáteli.

foto1: zde

foto2: zde

foto3: zde

foto4: zde

foto5: zde

foto6: zde