logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru GRAFICKÝ DESIGN

Název a kód oboru: Grafický design       82-41-M/05

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4roky, denní studium 

  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.
     

 Kritéria a podmínky pro přijetí:

  • Úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru.
  • Průměrný prospěch ze ZŠ (1.a 2. pololetí 8.třída), výsledky v odborných soutěžích.
  • Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30.listopadu).
  • Talentová zkouška - v lednu uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce. 

Maturitní zkouška: 

  • Společná část a její povinné zkoušky: rozsah této zkoušky je shodný pro všechny níže uvedené ročníky studia

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (Anglický, Německý) nebo matematika. 

  • Profilová část a její povinné zkoušky: určení profilových předmětů pro maturitní zkoušku je v kompetenci školy

    Pro ročníky, které zahájí studium od školního roku 2012/2013: Dějiny umění, Teorie  propagační grafiky (Písmo, Technologie, Propagace), Praktická zkouška.

    Pro ročníky, které zahájily studium ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012: Dějiny umění, Teorie  propagační grafiky (Písmo, Nauka o materiálu, Propagace), Praktická zkouška.

   Pro ročník, který zahájil studium ve školním roce 2009/2010: Dějiny výtvarné kultury, Teorie propagačního výtvarnictví (Zbožíznalství, Propagace, Písmo, Aranžování, Praktická cvičení), Praktická zkouška.

 
Profil absolventa:
Výtvarné nadání, kladný vztah ke kultuře, umění a designu jsou předpoklady, kterými se profiluje případný uchazeč o studium tohoto zajímavého oboru.  Součástí studia je zařazení předmětu Realizační tvorba do 1. ročníku a předmětu Praktická cvičení do 2., 3. a 4. ročníku studia. Praktická cvičení propojují získané znalosti z odborných předmětů. Výuka odborných předmětů probíhá v dokonale vybavených ateliérech v naší škole i na smluvních pracovištích budoucích zaměstnavatelů (3. ročník). Škola realizuje odborné  workshopy, žáci  návštěvují odborné výstavy, spolupracují s profesionálními grafickými studii, učitelé pomáhají v zajištění konzultací s vysokými školami.


Co dělá a v čem se uplatní: 
Absolvent se uplatní v různých oblastech propagace, reklamy, grafického, reklamního či produktového designu. Dokáže využít své znalosti a dovednosti v disciplínách jako je např. užitá grafika, ilustrace, užitá i volná kresba a malba, fotografie, počítačová grafika. Může vykonávat případné povolání samostatně, pod svým jménem, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, fofoateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí. Absolvent je schopen po úspěšném vykonání maturitní zkoušky pokračovat v dalším vzdělávání na VŠ uměleckého směru.