logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Projektový den 2023

Dne 25.10.2023 se třídy v teoretickém vyučování účastnily projektového dne s názvem "Mysli globálně, jednej lokálně ". Hlavním tématem bylo třídění odpadů. Žáci si ověřili znalosti v této problematice, pracovalo se i na úkolech o globálním oteplování, o skleníkových plynech a dalších ekologických tématech.
Práce na úkolech, výzdoba třídy, praktický úkol o třídění odpadu byly součástí bodového hodnocení, které nakonec určilo vítěze.
1. místo 2A+2U
2. místo 1N
3. místo 2D+3D
Sladká odměna v podobě dortu čekala na nejlépe umístěné třídy. Všichni účastnici pak obdrželi malou sladkou odměnu za snahu.

Putovní pohár, bude označen vítěznou třídou 2A + 2U a bude vystaven ve škole.

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

Stáž na Slovensku - podzim 2023

 Vážení učitelé, zákonní zástupci a žáci

I v letošním školní roce 2023/2024 byli žáci naší školy zapojeni do projektu Erasmus – krátkodobé stáže v odborném vzdělávání. Projekt je financovaný z programu Evropské unie, který si svou filozofii staví na vzájemné kooperaci a mezinárodní komunikaci.
Konkrétně se jednalo o sedm žáků oboru kadeřník a sedm žáků truhlářských oborů vybraných s ohledem na jejich dosavadní výborné vzdělávací výsledky. Žáci získali jedinečnou šanci rozšířit si své dovednosti a vědomosti v rámci daného učebního oboru a to s žáky ze Spojené školy, Žilina – Bytčica (obor kadeřník) a s žáky ze SOŠ drevárenská a stavebná, Krásno nad Kysucou (truhlářské obory).
Zatímco se žáci oboru kadeřník věnovali tématice glamour colorace s konečnou vlasovou úpravou a denním líčením, žáci truhlářských oborů získávali potřebné dovednosti při zakázkové výrobě dveří z masivního dřeva. V obou případech byli žáci obohaceni o nové technologické postupy, netradiční technologické vybavení a specifické dovednosti. V neposlední řadě se žáci seznámili s odlišnou národností a kulturou, poznali jiné prostředí, přírodu a historii kraje Juraje Jánošíka.
Za hlavní přínos této odborné čtrnáctidenní stáže lze bezesporu považovat uplatnění získaných poznatků v praxi a propojení vzájemných zkušeností.
Každý žák po absolvování této zahraniční stáže obdrží EUROPASS – dokument o absolvování stáže a získaných odborných dovednostech, díky kterému rozšíří své portfolio = svou vizitku pro budoucího zaměstnavatele.
Následně své nové poznatky v nejbližší době po svém návratu předají žáci svým spolužákům prostřednictvím odborných besed, eventuálně v rámci náplně třídnických hodin.
Výše uvedená odborná zahraniční stáž netradičním způsobem edukace a kooperace výraznou měrou přispívá k motivaci žáků, nezastupitelně obohacuje jejich dosavadní dovednosti a vědomosti.
Závěrem dovolte poděkovat žákům za příkladnou reprezentaci naší školy a jejich učitelům za řádný pedagogický dozor.
Vedení všech tří partnerských škol se vzájemně ujistilo o další pokračování v přínosné spolupráci, na což se již nyní těšíme.

foto č. 1: zde 

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

foro č. 5: zde

foto č. 6: zde

1. kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou na školní rok 2024/2025

Bližší informace naleznete: zde 

Přípravný kurz k talentovým zkouškám 2023

Zájemce o studium na naší škole v oboru Grafický design zveme na Přípravný kurz.

Kurz potrvá v termínu od 4. října 2023 do 6. prosince 2023, t.j. každou středu od 15.00 do 17.00 hod. Zájemci prosím hlaste se na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonicky na čísle: 476 753 436/21. Pro více informací si prosím přečtěte přiložený leták. 

leták k přípravnému kurzu: zde 

Stáž žáků na Slovensku 2023

I v letošním roce se povedlo z prostředků Evropské unie financovat krátkodobou stáž našich žáků SOŠ, Litvínov - Hamr v rámci projektu Erasmus+. Partnerskými školami byly již tradičně SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a Spojená škola Žilina.

Do projektu se zapojili žáci oborů truhlář, umělecký truhlář a řezbář a kadeřník. Truhláři se spolužáky ze Slovenska vyráběli interiérové dveře. "Práce se klukům natolik povedla, že dveře využije škola z Krásna nad Kysucou ve svých prostorech, které právě procházejí rekonstrukcí. Z takové práce a praktického využití výsledku máme upřímnou radost," uvedl vedoucí učitel odborného výcviku Bc. Miroslav Findeis, který celou výpravu vedl. 

Žáci oboru kadeřník se zdokonalovali v barvení vlasů a účesové tvorbě. "Opět jsme získali nové zkušenosti, vyměnili si se svými kolegy poznatky," uvádí učitelka odborného výcviku Barbora Botošová.

Nedílnou součástí programu žáků je i poznávání okolí, místní přírody, historie. V doprovodu starostlivých hostitelů studenti podnikli výlety do okolí Terchové, kde byli ubytováni, konkrétně poznali Jánošíkovy diery, Šútovský vodopád a další významná místa v okolí. 

Nezbývá než se těšit na další spolupráci se slovenskými přáteli.

foto1: zde

foto2: zde

foto3: zde

foto4: zde

foto5: zde

foto6: zde

Junior a Slet krásných čarodějnic 2023

Dne 5. dubna 2023 naše škola organizovala již 22. ročník kadeřnické soutěže JUNIOR a 19. ročník krejčovské soutěže SLET KRÁSNÝCH ČARODĚJNIC. V silném konkurečním boji mladých kadeřníků, krejčových a krejčích získali nejlepší ocenění tito soutěžící: 

a) podle laické poroty oboru kadeřník: 1. místo = Vaváková Nikola SOŠ Litvínov - Hamr, 2. místo = Apeltauerová Petra SOŠ Litvínov - Hamr a 3. místo = Dresslerová Natálie SOŠ Litvínov - Hamr,

b) podle odborné poroty oboru kadeřník (složené z: paní Gabriely Kejmarové, pana Davida Sýkory a paní Jany Škudrnové): 1. místo = Dresslerová Natálie SOŠ Litvínov - Hamr, 2. místo = Vaváková Nikola SOŠ Litvínov - Hamr, 3. místo Lovjannikov Alexandr,

c) prestižní ocenění paní Jany Burdové, majitelky kadeřnického a kosmetického studia Art of Hair: Vaváková Nikola, Lovjanikov Alexandr a Kramlová Jana (opět SOŠ Litvínov - Hamr).

V krejčovské soutěži nejlépe obstáli: a) v kategorii kuchyňský set - SOŠ Litvínov - Hamr, b) Pohádková čarodějnice - OA a SOŠ generála Fr. Fajtla Louny, c) Rozpustilá sukně - SŠ obchodu a služeb Teplice.

Tato soutěž vždy přiláká mnoho diváků a známých tváří z oblasti řemesel a služeb, ale také z veřejného života, za všechny jmenujme paní starostku města Litvínova Mgr. Kamilu Bláhovou a paní místostarostku Květuši Hellmichovou. Všem účastníkům děkujeme za účast a nevšední nápady, vítězům moc gratulujeme a věříme, že i příští rok se této soutěže zúčastní mladí kadeřníci se zajímavými účesy a mladí krejčí a krejčové s netradičními oděvy. 

Odkaz na reportáž ze soutěže: www.uschovna.cz/zasilka/JI54AYDH4V76R7Y7-3CJ

 

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

Velikonoční laťka 2023

Ve středu dne 5. dubna 2023 se ve sportovní hale na Koldůmě konala soutěž ve skoku vysokém známá pod názvem Velikonoční laťka. Účast a zájem ze strany soutěžících byl veliký. Nakonec i naši žáci obsadili některé z prvních příček: a) v kategorii děvčat - 2. místo Lucie Kuglerová ze třídy 2A výkonem 138 cm, b) v kategorii chlapců - 3. místo Matěj Vavro ze třídy 2N výkonem 154 cm. Soutěžícím gratulujeme a budeme se těšit na další ročník. 

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde 

Ekonomická soutěž 2023

V pondělí dne 3. dubna 2023 proběhla na naší škole tradiční soutěž mladých a nadějných ekonomů. Ze tříd 1N a 2N soutěžilo celkem 10 skupin po třech nebo čtyřech žácích. V nelehkém konkurečním boji o nejzajímavější a nejefektivnější nápad v oblasti podnikání nakonec nejúspěšnějšími žáky byli:

1. místo - Skácelová Kamila, Skácelová Marcela, Horčičková Adéla, Urbanczyková Natálie - "HŘEBEN 2 v 1",

2. místo - Bořek Adam, Križanovič Marek, Ernest Raffael - "Víceúčelové umývadlo",

3. místo - Švandová Kristýna, Aubrechtová Kateřina, Grivalský Martin - "Karty pro nevidomé".

Všem moc děkujeme za účast a úžasné nápady, vítězům gratulujeme a těšíme se příští rok na další soutěžní ekonomické klání. 

Olympiáda v anglickém jazyce 2023

Ve čtvrtek dne 30. března 2023 se (po covidové pauze) konala Olympiáda v anglickém jazyce na Obchodní akademii a Střední odborné škole generála Fr. Fajtla v Lounech. Naši školu reprezentovaly žákyně ze třídy 3GD - Třísková Tereza a Popelková Eliška. První z nich se probojovala do finále a obsadila krásné 7. místo ( z celkového počtu 34 účastníků z 12 různých středních škol), druhá jmenovaná skončila mezi prvními patnácti. 

Obě žákyně tímto potvrdily, že naši žáci jsou schopni konkurovat nejen v soutěžích zaměřených na řemesla a služby, ale také ve vědomostních soutěžích. Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. V příštím školním roce opět zkusíme štěstí.

Děčínská vlna 2023

Dne 23. 3. 2023 proběhl již XI. ročník soutěže mladých kadeřníků Děčínská vlna 2023. Ve třech kategoriích se soutěže zúčastnilo na třicet kadeřnických nadějí z deseti škol celé České republiky. SOŠ Litvínov - Hamr zvítězila v kategorii "Hollywoodská vlna" (účes odkazující na Hollywood 50. léta 20. století u příležitosti letošního předávání Oskarů) a to zásluhou Natálie Dresslerové. 

Moc děkujeme za reprezentaci školy a pevně věříme, že na tento úspěch žáci naváží při tradiční kadeřnické soutěži JUNIOR, kterou naše škola pořádá 5. 4. 2023.  

foto č. 1 zde

foto č. 2 zde

foto č. 3 zde

foto č. 4 zde

Mistrovství ČR v oboru truhlář aneb další úspěch pro naší školu

Ve čtvrtek 2. března 2023 proběhlo na výstavišti v Brně finálové kolo 5. ročníku Mistrovství České republiky oboru truhlář a to při příležitosti Veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX. Soutěž organizovala Integrovaná střední škola Slavkov u Brna s cílem podpořit talentované žáky a umožnit jim pravidleně měřit své dovednosti v daném oboru. Soutěž je zařazena do přehlídky "České ručičky" zaměřené na popularizaci učňovského školství a splnila i podmínky pro zařazení do programu MŠMT Excelence. 

Finalisté měli za úkol vyrobit v daném časovém limitu stoličku, kterou hodnotila nezávislá komise složená z odborníků z praxe. Naši školu reprezentoval žák ze třídy 2TR - Lukáš Jurček, který v konkurečním boji 13 soutěžících obsadil krásné 4. místo. 

Moc děkujeme za skvělý výkon a reprezentaci školy. 

Foto č. 1: zde

Foto č. 2: zde 

Foto č. 3: zde

Foto č. 4: zde

Foto č. 5: zde