logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru TESAŘ

Název a kód oboru: TESAŘ 36-64-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3roky, denní studium (po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)

  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.
  • Obor je vhodný pro chlapce.

 


Kvalitní tesař nemá mnoho problémů s uplatněním a působení v tomto oboru je rozhodně možné označit za perspektivní.

Co dělá, v čem se uplatní a jak lze pokračovat ve studiu:
Tesař se uplatní v dřevařských i stavebních firmách,  zhotovuje bednění, montuje a demontuje lešení, připravuje a montuje krovy, dřevostavby, provádí  dřevěné obklady a podlahy, vyrábí jednoduché dřevěné konstrukce, provádí sádrokartonové konstrukce při opravách a podchycuje konstrukce. Teoretická výuka probíhá ve škole, praktickou přípravou prochází žák od druhého ročníku na vybrané firmě. Po získání vyúčního listu je možné získat i maturitu absolvováním nástavby Podnikání, při větším zájmu pak nástupem do třetího ročníku studijního oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

 
Učební plán:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Český jazyk

2

2

1

Cizí jazyk

 

2

 

2

 

2

Občanská výchova

1

1

1

Ekologie

1

-

-

Fyzika

-

1

-

Chemie

-

-

1

Matematika

1

1,5

1,5

Tělesná výchova

1

1

1

Informatika

1

1

1

Ekonomika

-

1

1

Technologie

5

3

2

Materiály

-

2

2

Stavební konstrukce

-

-

2

Odborné kreslení

2

2

2

Výrobní zařízení

1

-

-

Odborný výcvik

15

17

17