logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru PRODAVAČ

Název a kód oboru: PRODAVAČ, PRODAVAČKA    66-51-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3roky, denní studium (po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)

 • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
 • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.
 • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.


Profil absolventa:
V oboru prodavač, prodavačka se specializujeme na takové druhy zboží, které nejlépe vyhovují místním obchodníkům. Žáci docházejí na odborný výcvik do prodejen v Litvínově, Mostě a Chomutově. Škola má několikaletou dobrou spolupráci se soukromými majiteli. Výuka je zajištěna smluvně a žáci za svouproduktivní práci pobírají měsíční odměny. V teoretické části se klade důraz na obchodní provoz, psychologii prodeje, účetnictví, aranžování a administrativu prodeje. 

Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat v denním nástavbovém studiu „PODNIKÁNÍ“, které je ukončeno maturitní zkouškou. Tak je umožněno nejlepším absolventům samostatné podnikání při znalostech účetnictví, administrativy, výpočetní techniky a základu práv.

Co dělá a v čem se uplatní:
Kromě prodeje zboží je součástí práce prodavače poskytování nezbytných informací a dalšího poradenství spojeného s užíváním zboží, jeho předváděním a vyřizováním administrativních úkonů spojených s prodejní činností.

 
Součásti vzdělávacího procesu jsou:

 • exkurze
 • školení

Seznam některých provozoven:

 • Kaufland Most
 • Billa Litvínov
 • EMKO Meziboří
 • Švadlenka Litvínov (p. Weinarová)
 • Drogerie Rauscher, Litvínov
 • Eden Litvínov, Most (hračky)
 • Učební plán:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Český jazyk

2

2

1

Cizí jazyk

 

2

 

2

 

2

Občanská výchova

1

1

1

Ekologie

1

-

-

Fyzika   

-

1

-

Chemie

-

-

1

Matematika

1

1,5

1,5

Tělesná výchova

1

1

1

Informatika

1

1

1

Ekonomika

-

1

1

Zbožíznalství

2,5

2

2,5

Obchodní provoz

2

1

1,5

Administrativa

2

1

1

Psychologie

-

1

1

Účetnictví

0,5

1

2

Zdravověda

1

1

-

Odborný výcvik

15

17

17