logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru PODNIKANÍ

Název a kód oboru: PODNIKÁNÍ      64-41-L/51

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 2 roky, denní studium

Určeno pro:
Úspěšné absolventy tříletých učebních oborů denní formy studia.


 Maturitní zkouška - skládá se ze dvou částí:
  • Společná část povinné zkoušky:
    Český jazyk a literatura + Cizí jazyk (Německý nebo Anglický jazyk) nebo Matematika.
  • Profilová část povinné zkoušky: 
  • Praktická zkouška (obhajoba maturitní práce), Ekonomika, Účetnictví.


Profil a pracovní uplatnění absolventa:

Absolvent je připraven na dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Získává tedy znalosti převážně z oblasti ekonomické a administrativní a zvyšuje si zároveň úroveň již získaného vzdělání. Důraz je kladen i na jazykové komunikativní dovednosti. 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních typů středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.


Součásti vzdělávacího procesu jsou:

  • exkurze
  • veletrhy a školení
  • soutěže v oboru
  • prezentace školy 
  • učební plán:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.ročník

2.ročník

 

Povinné vyuč. předměty

     

Český jazyk a komunikace

2

2

 

Literární výchova

2 2  

Cizí jazyk

 

4

 

4

 

Základy společenských věd

1

1

 

Matematika

2

2

 

Tělesná výchova

2

2

 

Informatika

3

3

 

Ekonomika

3

3

 

Marketing a řízení podniku

2

2

 

Základy práva

2

2

 

Účetnictví

4

4

 

Komunikace

3

2

 

Psychologie

2

-

 

Podnikání v praxi

2

2

 

Nepovinné vyučovací předměty

     

Seminář z informatiky

-

1

 

Seminář ze zákl. spol. věd

-

1

 

Seminář z matematiky

-

1

 
Konverzace v cizím jazyce - 1