logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru KREJČÍ

Název a kód oboru: KREJČÍ   31-58-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3roky, denní studium (po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)

  • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.

 


Jedná se o obor s poměrně značným nedostatkem kvalitních řemeslníků. Šance na uplatněni je proto vysoká, povolání je velmi žádané!Profil absolventa: 
Teoretická příprava ve škole je především zaměřena  na zvládnutí oděvní technologie, materiálů, strojů a zařízení, konstruování střihů oděvů a jejich modelování. Výuka je neustále obohacována nejnovějšími poznatky z oboru. Žáci a žákyně se učí ve třetím ročníku základním znalostem počítačového programu Gerber Technology, jehož podstata spočívá v konstruování, modelování oděvů a souvisejících činnostech. Praxe probíhá ve dvou učebních dílnách, které jsou vybaveny jednojehlovými, dvoujehlovými, obnitkovacími, knoflíkovacími a dírkovacími stroji. Disponují také počítačem řízeným vyšívacím strojem. Střihárna je vybavena řezací pilou,střihárenským stolem a moderní žehlící technikou. Vyšší ročníky šijí dle zakázek. Dále nabízíme možnost vyzkoušet si skutečnou praxi v krejčovstvích a oděvních či textilních podnicích v Mostě, Litvínově, Teplicích, Jirkově a Chomutově. Nejzdařilejší modely žáci sami předvádějí na módních přehlídkách pro školy a veřejnost. 

Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat v denním nástavbovém studiu „PODNIKÁNÍ“, které je ukončeno maturitní zkouškou. Tak je umožněno nejlepším řemeslníkům samostatné podnikání při znalostech účetnictví, administrativy, výpočetní techniky a základu práv.

Co dělá a v čem se uplatní:
Pracovní náplní krejčího je výroba oděvů.

 
Součásti vzdělávacího procesu:  

  • exkurze do textilních a oděvních firem
  • odborné veletrhy
  • soutěže v krejčovském oboru (módní přehlídky, soutěže zručnosti)
  • mimoškolní činnost - žádané textilní techniky
  • prezentace školy
  • učební plán:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Český jazyk

2

2

1

Cizí jazyk

 

2

 

2

 

2

Občanská výchova

1

1

1

Ekologie

1

-

-

Fyzika

-

1

-

Chemie

-

-

1

Matematika

1

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informatika

1

1

1

Ekonomika

-

1

1

Oděvní technologie

2

3

3

Oděvní stroje a zařízení

2

0,5

0,5

Oděvní materiály

2

0,5

0,5

Konstrukce oděvů

2

2,5

3

Modelování oděvů

-

-

1

Odborný výcvik

15

17

17