logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru KADEŘNÍK

Název a kód oboru: KADEŘNÍK   69–51-H/01  

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3roky, denní studium (po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)

  • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme. Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.

 


Šikovný a jazykově vybavený kadeřník nebude mít větší problémy s uplatněním v rámci celé ČR, stejně jako i za hranicemi naší země!


 
Profil absolventa: 
Teoretická příprava ve škole je založena na zvládnutí materiálů, technologie, psychologie i ekonomiky. Odborný výcvik je zajištěn dvěma způsoby. Ve III. ročníku docházejí žáci na pracoviště soukromých provozoven, které zodpovídají za praktickou výuku včetně závěrečných zkoušek. V I. a II. ročníku  žáci navštěvují naše provozovny v areálu školy. Vysokou úroveň vybavení doplňují i moderní přípravky sponzorské firmy. Pravidelná školení zástupců předních kadeřnických firem jsou součástí výuky. Žáci vyšších ročníků zajišťují kadeřnické služby i pro veřejnost. Docházejí také již několik let do domovů důchodců a ústavů, kde jejich pomoc velmi oceňují. Nejúspěšnější žáci prokazují pravidelně své schopnosti na celostátních soutěžích v Praze a regionálních přehlídkách. Zájem podnikatelů o naše absolventy je velký. Škola pokrývá svými absolventy tohoto atraktivního oboru velkou oblast mezi Ústím, Prahou a Kadaní.

Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat v denním nástavbovém studiu „PODNIKÁNÍ“, které je ukončeno maturitní zkouškou. Tak je umožněno nejlepším absolventům samostatné podnikání při znalostech účetnictví, administrativy, výpočetní techniky a základu práv.

Co dělá a v čem se uplatní:
Kromě úpravy vlasů se řada absolventů orientuje na poradenství z hlediska ošetření vlasů a návrhů módních účesů. Podnikatelský úspěch v oboru nestojí pouze na profesní zručnosti, ale i na schopnosti dobrého sociálního kontaktu, kultivovaného zevnějšku a vystupování! 

 
Součásti vzdělávacího procesu: 

  • exkurze do kadeřnických salonů a velkoobchodů s kadeřnickými potřebami
  • odborné veletrhy a školení
  • soutěže v oboru
  • prezentace školy
  • učební plán: 

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Český jazyk

2

2

1

Cizí jazyk

 

2

 

2

 

2

Občanská výchova

1

1

1

Ekologie

1

-

-

Chemie

-

-

-

Fyzika

-

1

-

Matematika

1

1,5

1,5

Tělesná výchova

1

1

1

Informatika

1

1

1

Ekonomika

-

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

Psychologie

 -

1

1

Zdravověda

1

1

-

Technologie

3

3

2,5

Materiály

2

1

1,5

Odborný výcvik

15

17

17