logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Pololetní práce na DEU PGII a PG III

Pololetní práce na DEU pro PG II
Přečti si Bibli (může být dětská nebo jako komiks), vyber si jeden příběh nebo postavu a vyhledej jeho stvárnění mezi uměleckými díly. 
Minimálně 8 uměleckých děl. Každý si vybere jiné téma. Téma nahlásit do konce prosince 2017.
Termín odevzdání únor 2018.

Pololetní práce na DEU pro PG III
Vytvoř kopii plošného uměleckého díla (obrazu) z 14. stol.- z 17. stol. v měřítku 1:1 technikou malba nebo grafika v minimální velikosti A4 (u suché jehly, mědiritiny je minimální velikost A5). Olejemolba může být nahrazena temperou na papíře. Větší díla budou zpracována formou výřezu, detailu.
Termín odevzdání únor 2018
Proč? 
Šanci dostanou ti, které zřejmě nebaví psát a přemýšlet nad dějinymi umění.
A všichni si vyzkoušíte jaké to je "namalovat obraz" (část obrazu).
doporučuji se podívat na http://www.googleartproject.com/