SOŠ Litvínov-Hamr

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Školská rada

 

Volby do školské rady SOŠ, Litvínov - Hamr

Vážení rodiče žáků naší školy a zletilí žáci Střední odborné školy, na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167, z pověření zřizovatele a podle volebního řádu Školské rady ze dne 11.7.2012 odst.4, 5 a 6 vyhlašuji první kolo voleb do školské rady SOŠ Litvínov - Hamr. 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. Školská rada bude šestičlenná (2 zástupci pedagogických pracovníků školy, 2 zástupci jmenovaní zřizovateleme a 2 zástupci zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků). Funkční období školské rady je tříleté a členství je čestnou funkcí. 

Ve lhůtě do 4.11. 2017 podávejte návrhy kandidátů (jednoho rodiče nezletilého žáka nebo jméno zletilého žáka) v zalepené obálce do sekretariátu školy. Volební listiny budou zveřejněny 5. 11. 2017. Druhé kolo voleb z navržených kandidátů se bude konat v rámci informační schůzky pro rodiče dne 22. 11. 2017 od 14,00 hodin ve sborovně školy.